png02.png png01.png

Meer Info

WELKOM OP DE WEBSTEK VAN MARNIXRING REGIO AALST

Met deze webstek willen de beide Marnixringen van Aalst en omgeving zich even voorstellen.

In Aalst en omgeving zijn 2 Marnixringen actief: Marnixring 29 Iwein van Aalst en Marnixring 51 Aalst Denderend Land. Onze leden komen uit de brede regio Aalst.

¨Alle serviceclubs hebben dienstvaardigheid in hun doelstellingen ingeschreven. Marnixring is de enige serviceclub in de Nederlanden die de dimensie "koesteren van onze taal en cultuur" in zijn doelstellingen heeft opgenomen¨.

Naast het bevorderen van vriendschapsbanden en het aanbieden van een forumfunctie, organiseren onze Ringen diverse culturele activiteiten. Met een aantal van deze activiteiten zamelen wij fondsen in. De opbrengsten van deze activiteiten worden integraal aangewend voor de ondersteuning van diverse socio-culturele projecten, hoofdzakelijk in de regio groot Aalst, die de kennis en de verdediging van onze taal, het Nederlands en de Vlaamse cultuur bevorderen. Voor een aantal sociaal-culturele activiteiten werken beide ringen nauw samen.

EEN BROK GESCHIEDENIS

In 1967 maakten een aantal vooraanstaande Vlamingen tijdens een aantal gesprekken plannen om een vereniging op te richten die onze taal en cultuur zou verdedigen en bogen op de idealen van onderlinge vriendschap, solidariteit en dienstvaardigheid. Ze kwamen samen in “De Kalvaar” te Voorde. Op 3 december 1968 de Marnixring officieel opgericht door o.a. De Marnixring werd opgericht als vzw. (BS 30.01.1969). Nog in datzelfde jaar werden ringen opgericht in Brussel, Antwerpen, Gent en Kortrijk.

In 2002 werd Marnixring Internationale Serviceclub vzw opgericht.

De naam Marnixring verwijst naar de figuur van Filips van Marnix Heer van Sint-Aldegonde, 16de eeuwse Zuid-Nederlandse schrijver, diplomaat, geleerde en raadgever van Willem van Oranje, die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging belichaamt.

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen:

Door het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur.

Door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging.

En door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid.

Belangrijk voor Marnixring is het invullen van een Forumfunctie. Onze ringen bieden organisatorisch en logistiek ondersteuning om Fora in te richten, waar andere organisaties hun opvattingen met elkaar kunnen aftoetsen om tot gemeenschappelijke standpunten en strategieën te komen. Marnixring treedt hier dus op als katalysator en maakt deze processen mogelijk.

Close