png02.png png01.png

Hoe Lid Worden

HOE LID WORDEN VAN MARNIXRING MRIS? 

De Marnixring situeert zijn activiteiten en projecten vooral in een sociaal-culturele context en staat wereldwijd open voor al wie zich inzet voor de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap en zich verenigt rond de geschetste doelstellingen.

Elke ring werft op autonome basis nieuwe leden door voordracht. Elk lid kan een potentieel kandidaat-lid voordragen, zonder onderscheid des persoons. Mits de collegiale goedkeuring van alle leden van de club word je lid van onze Marnixring. Geïnteresseerden kunnen ook kennismaken met onze werking tijdens één van onze activiteiten. Wanneer het aantal leden meer dan 30 bereikt wordt de ring in principe opgesplitst en wordt een nieuwe ring opgericht.

Adressen en alle andere info over de leden zijn strikt voor de leden van de vereniging voorbehouden en worden onder geen enkel beding naar buiten gebracht.

Ieder lid betaalt een lidgeld aan de plaatselijke Marnixring en aan de koepel MRIS. Dat lidgeld vergoedt de administratieve kosten en alle persoonlijke kosten van de leden.

Alle gelden die de Marnixringen ophalen door acties gaan integraal naar de sociale en culturele doelstellingen.

Iedere Marnixer zal u steeds met genoegen meer inlichtingen verschaffen over de werking.

Close